Gå videre til innhold
Utsnitt av fullautomatisert resirkuleringsanlegg prosjektert til en ledende norsk industribedrift med en betydelig vannforbrukende produksjonslinje.
Utsnitt av fullautomatisert resirkuleringsanlegg prosjektert til en ledende norsk industribedrift med en betydelig vannforbrukende produksjonslinje.

Pressemelding -

BIOVAC LEVERER SYSTEM FOR RESIRKULERING AV VANN TIL LEDENDE NORSK INDUSTRIBEDRIFT

Biovac Environmental Technology AS (Biovac) har signert avtale om leveranse av et fullautomatisert resirkuleringsanlegg til en ledende norsk industribedrift. Selskapet er ledende innen næringsmidler og har en betydelig vannforbrukende produksjonslinje.

«For denne kunden er leveringsdyktighet av store mengder vann som holder høy hygienisk kvalitet kritisk viktig. I tillegg kommer miljøaspektet, og ikke minst den økonomiske siden ved å resirkulere store mengder av vannet de forbruker» sier Eskil Møllegaard, CTO hos Biovac. «Det er en stor investering, men ikke i et helhetsbilde. Det blir vesentlig dyrere å kjøpe hele vannbehovet fra drikkevannsnettet, for deretter å betale for å slippe det brukte vannet til kommunalt avløp» sier Møllegaard.

Eskil Møllegaard
Eskil Møllegaard, CTO i Biovac Environmental Technology AS

Biovac skal levere et fullautomatisert resirkuleringsanlegg med en gjenvinningsgrad på ca 70%. Kontraktsfestet løsning er dimensjonert for 650.000 m3 per år, en løsning som også er tilrettelagt for fremtidige utvidelser ved behov.

«Kort fortalt består løsningen av en kombinasjon av en rotosieve (0,5mm spalteåpning), et forfilter (200 my) etterfulgt av ultrafiltrering og så nanofiltrering» sier Dr. Ing. Polina Pilipenko hos Biovac. «Før det rensede vannet går inn i produksjonslinjen igjen benyttes UV-aggregater som det siste trinnet for hygienisering» avslutter hun.

Polina Pilipenko
Polina Pilipenko, Dr. Ing./Forsknings- og utviklingssjef hos Biovac Environmental Technology AS

Biovac har gjennom flere år drevet forskning og utvikling for å komme frem til en optimal løsning for denne fabrikken. Den første pilot-testen som la grunnlaget for dagens løsning skriver seg tilbake til 2010.
Arbeidene med anlegget er påbegynt, og det skal ferdigstilles innen 1/3 – 2022.

Ønsker du mer informasjon om leveransen, kontakt Chief Technical Officer i Biovac; Eskil Møllegaard
på eskil@biovac.no eller 934 09 109

Emner

Tags


Biovac Environmental Technology AS er en av Skandinavias ledende aktører innen vann- og avløpsløsninger til kommuner, hytte- og boligfelt; herunder løsninger for industrielt avløp som næringsmiddelindustri, sigevann fra fyllplasser etc. Selskapet omsetter for over 200 millioner i Norge, Sverige og Danmark og har 60 ansatte som prosjekterer, tegner og bygger.

Pressekontakt

Anett Ingier Ottesen

Anett Ingier Ottesen

Pressekontakt Salgs- og markedsdirektør CMO +47 924 46 646
Petter Mellquist

Petter Mellquist

Pressekontakt Administrerende Direktør CEO +47 63 86 64 60
Eskil Møllegaard

Eskil Møllegaard

Chief Technical Officer Prosjekt, service og produkt 934 09 109

Relatert materiale

Vår visjon er å sikre grunnlaget for alt liv. Rent vann! Vår oppgave er å utvikle og tilrettelegge teknologi og tjenester som gir rent vann.

Markedsledende leverandør av vann og avløpsrenseanlegg

Biovac Environmental Technology AS
Jeksleveien 59
2016 Frogner
Norge