Fra sertifiseringshurset Biovac holdt i Haugesund i juni 2018
Fra sertifiseringshurset Biovac holdt i Haugesund i juni 2018

Nyhet -

Sertifiserer stadig flere forhandlere

Med bakgrunn i EUs vanndirektiv om naturlig tilstand i vassdrag og et økende miljøfokus i kommunene foregår for tiden en storstilt opprydding innen spredt avløp. Med Norges geografi og grisgrendte bosetting vil det svært ofte bli snakk om at et minirenseanlegg må på plass.

- Vi ser at kommunene tar grep nå. Det innledes et imponerende arbeid og det skjer med stor kraft. For å kunne møte behovet for informasjon om våre løsninger og gjøre våre forhandlere godt forberedte har vi gått i gang med å styrke de gjennom kurs - og sertifisering. Dette er en langsiktig offensiv, forteller Thomas Grønlund, forhandlerutvikler for Biovac.

Biovacs forhandlere faller tradisjonelt to grupper, det er her gjerne snakk om små og mellomstore lokale rørleggerbedrifter eller entreprenører et lite stykke ut på landet som tradisjonelt har tatt på seg oppdraget med å hjelpe folk med å få på plass sitt renseanlegg.

- Vi snakker om solide lokale håndverksbedrifter med høy tillittsfaktor, ofte familiebedrifter med gode tradisjoner. Vi merker nå at mange av disse er klare for å ta på seg mer ansvar og jobbe mer med Biovacs produkter. Derfor har de også ønske å lære mer, og lar seg villig sertifisere, sier Grønlund.

Å ha dyktige forhandlere gjør naturligvis også at Biovac kan øke sin kontaktflate mot markedet og fange opp så mange forespørsler som mulig.

- Vi overlater trygt henvendelser vi mottar til disse sertifiserte forhandlerne. De kjører da løpet fra A til Å, fra befaring og anbefaling fram til ferdig nedgravd, oppkoblet og igangkjørt anlegg, med papirarbeid og dokumentasjon, inkludert kontakt med kommunen, forklarer Grønlund.

Samtidig er det å ha en lokal representant også en rasjonell måte å jobbe på. Ikke minst siden det er en god del viktig informasjon av lokal natur som skal samles inn.

- Vi ønsker å kvalitetssikre prosessene fram til at riktig anlegg blir levert med hensyn til de lokale forholdene som gjelder. Det kan handle om selve behovet, resipienten, kommunale krav, osv. Vi har hatt over 300 personer (forhandlere, konsulenter, representanter) på kurs pr. juni 2018, forteller Grønlund.

Pr i dag finnes det ca 10 000 Biovac anlegg i drift i Norge, hvorav særlig minirenseanlegg er mest utbredt.

- Vi leverer både gråvannsanlegg(Haco) og minisrenseanlegg(Biovac). Selv jobber jeg med minirenseanlegg, som gjerne blir løsningen dersom det er snakk om svartvann. Områder der det for tiden foregår mye er Romerike og Østfold, men også i Vestfold. Det foregår en stor opprydding på miljøsiden og vi skal gjøre det vi kan for å levere gode løsninger - da gjennom sertifiserte forhandlere, sier Grønlund.

Emner

Tags


Biovac Environmental Technology AS er en ledende leverandør av vann- og avløpsløsninger til offentlige og private kunder gjennom kjente merkevarer som Biovac®, Haco® og Fluidtec®.Selskapet omsetter for over 200 millioner i Norden. Med mer enn 14.000 leverte anlegg av ulik størrelse og mer enn 30.000 årlige gjennomførte servicebesøk har Biovac Environmental Technology AS en unik kompetanse og erfaringsbase.

Pressekontakt

Terje Wilhelmsen

Terje Wilhelmsen

Pressekontakt Chief Operating Officer +47 63 86 64 60
Petter Mellquist

Petter Mellquist

Pressekontakt Chief Executive Officer +47 63 86 64 60

Relatert materiale