Biovac Environmental Technology ansetter igjen

Pressemeldinger   •   jun 22, 2017 11:30 CEST

Biovac utvider igjen og forsterker sin salgsavdeling med to nye medarbeidere, begge med bred erfaring fra salg av avløpsrenseanlegg.

Hvordan SALT løste avløpsutfordringen midt i Oslo sentrum

Nyheter   •   mai 11, 2017 13:30 CEST

Det nomadiske prosjektet SALT, som i dag står på Langkaia i Oslo, har erfart at det å midlertidig koble seg på offentlig avløpsnett midt i Oslo sentrum ikke lot seg gjennomføre. Med avløpsvann fra både kjøkken, garderober og toaletter var det avgjørende å finne en alternativ løsning på avløpsutfordringen. Salt løste problemet ved å installere et mobilt avløpsrenseanlegg fra Biovac

Biovac og Covid-19

Pressemeldinger   •   mar 18, 2020 10:20 CET

Vann og avløp er et av de samfunnskritiske områdene. Som Norges største private leverandør og drift av avløpsrenseløsninger vil Biovac Environmental Technology AS fortsette tilnærmet som normalt gjennom Corona-pandemien.

Biovac vinner ny storkontrakt

Pressemeldinger   •   jun 21, 2019 18:11 CEST

Biovac Environmental Technology AS signerte 19. juni 2019 kontrakt om samlet prosessleveranse til det nye hovedrenseanlegget på Flå i Hallingdal.

I Flå kommune bygges det hytter i rekordfart, og sentrum består allerede av Bjørnepark, Rovdyrsenter, hotell med mer. Flå med sine 1.100 innbyggere er i rivende utvikling, og et nytt moderne avløpsrenseanlegg ble tvingende nødvendig for å sikre grunnlaget for videre vekst og utvikling.

«Anlegget blir kommunens hovedrenseanlegg dimensjonert for 5.000 pe, hvor Biovac er totalentreprenør for selve prosessleveransen, og bygg/anlegg er skilt ut i egen entreprise. Kontraktsverdien for Biovac er på rekordstore 15,5 millioner eks mva»; kan Prosjektdirektør/CTO Eskil Møllegaard fortelle.

Anlegget skal bygges som et standard Biovac SBR-anlegg med slamavvanning, forbehandling (innløpssil med sandfang) septikmottak, og etterpolering med 20 µm filter og UV.

«Vi er stolte over at vi nok en gang har fått tilliten til å være ansvarlig for bygging av et hovedrenseanlegg til en norsk kommune. Det vi gjør i Biovac, gjør vi med tanke på fremtiden»,avslutter Møllegaard.

Det nye hovedrenseanlegget på Flå forventes ferdigstilt og idriftsatt i september 2020.

Biovac Environmental Technology AS er en ledende leverandør av vann- og avløpsløsninger til offentlige og private kunder gjennom kjente merkevarer som Biovac®, Haco® og Fluidtec®.Selskapet omsetter for ca. 144 millioner i det norske markedet og ca. 45 millioner i det svenske. Med mer enn 13.000 leverte anlegg av ulik størrelse og mer enn 25.000 årlige gjennomførte servicebesøk har Biovac Environmental Technology AS en unik kompetanse og erfaringsbase.

Les mer »

Krisen rundt vannkvalitet kan ikke flyte uløst videre!

Blogginnlegg   •   jun 14, 2019 12:03 CEST

Vårt vann og kloakksystem er landets hovedpulsåre og dokumentasjonen fra blant annet Norsk Vann og MEF, samt den uhyggelige tragedien på Askøy viser at vårt system for rent vann er truet. Hovedårsaken er dessverre en menneskelig svakhet; det er etterslep i vedlikehold fordi det er mer fristende å prioritere investeringer som synes. Derimot har lite av dette verdi hvis hverdagen ikke er trygg.

Kostnadene når vann og kloakksystem svikter er astronomiske
Plutselig er spørsmålet om norsk vannkvalitet på forsiden av nyhetene. Og det skjer i et land der rent vann har vært selvfølgelig. Men for oss i bransjen er det lenge siden det var selvfølgelig. Dessverre er det flere tiår siden EU konstaterte at Norge har et av Europas mest nedslitte systemer for transport av drikkevann. Direkte økonomiske og praktiske kostnader lar seg kalkulere, men enda større er konsekvensene der det ikke er så lett å tallfeste verdiene, reduksjon i tillit, trygghet, velferd, livskvalitet.

Det dreier seg også om rikets sikkerhet
Det holder ikke at regjering eller storting sier det er kommunenes ansvar – dette handler i ytterste konsekvens om rikets sikkerhet, men i det nære handler det om helse, liv og trygghet.

Mange reservoarer ligger utsatt til for sabotasje eller forurensings-uhell. Vannet transporteres i et system som, landet sett under ett, er under enhver kritikk. Det som bekymrer oss i rent-vann-bransjen, om jeg kan kalle oss det, er at årsakene er kjente, definerte og det har i mange år blitt advart mot hva som kan skje dersom vedlikehold og oppgraderinger prioriteres så lavt.

I dag plastrer vi kutt i en finger mens hovedpulsåren er lekk
På hvilken måte er bildet så alvorlig? Rent vann må gjennom flere trinn og det kan gå galt hele veien. Trinn èn er å ha tilgang til nok vann som renses til den kvalitet vi forlanger. Trinn to er trygg lagring av det rensete vannet før det skal brukes. Trinn tre er ren og sikker transport fra vannreservoar til uttaket, f.eks. springen i en leilighet. I dag bruker vi kjent teknologi for trinn en, så vannet som går til reservoar skal være helt rent. Derimot er de neste to trinn av svært varierende og usikker kvalitet. De som er ansvarlige for utilstrekkelige bevilgninger lener seg på en historikk som sier at det stort sett går bra. Nå har vi, på verste tenkelig vis, fått erfare at historikken skrives på nytt.

Tragediene på Askøy må få konsekvenser!
Det er hjerteskjærende å lese om liv som går tapt. Det gjør vondt i hele kroppen å lese om alle syke. At det skjer med bakgrunn i forurenset drikkevann er rett og slett fryktelig. Dette har jo skjedd før! I 2004, for femten år siden, ble offisielt 1.400, men antakelig nærmere 6.000 mennesker i Bergensområdet rammet av tarm-parasitten giardia – og dette ble knyttet til lekkasjer i kloakken. Konklusjonen må være klar: Askøy kommune kan ikke stå igjen alene, ulykken må bli en vekker for hele landet; for kommuner, for private vannverk og ikke minst for staten som øverste myndighet.

Norsk vannrapport fra 2017 anslo et behov på 280 milliarder!
Ja, det er et enormt beløp. Det handler om fokus på, og investeringsvilje til å gjøre noe med vann- og avløpsutfordringene og ikke tro det bare gjelder enkeltkommuner. Rent vann inn i springen og rent nok vann til å slippe ut i naturen igjen kommer ikke av seg selv. Det har en kostnad som alt annet, og vi må være villige til å betale den for å unngå tilfeller som Askøy, Svartediket også videre Dette er den «operasjonelle hverdagen» i driften av AS Norge vi alle må forholde oss til.

Petter Mellquist, adm dir Biovac Environmental Technology AS

Les mer »

Biovac Environmental Technology AS acquires BRA Miljöteknik Sverige AB (BMS)

Pressemeldinger   •   jan 29, 2019 15:14 CET

Biovac reinforces its local presence in Sweden by acquiring 100% of the shares in the Swedish distributor Bra Miljöteknik Sverige AB. With this acquisition, Biovac is further positioning as Scandinavia's leading supplier of small and medium-sized wastewater treatment plants

Biovac Environmental Technology AS erverver samtlige aksjer i BRA Miljöteknik Sverige AB (BMS)

Pressemeldinger   •   jan 29, 2019 14:49 CET

Biovac forsterker sin lokale forankring i Sverige ved å overta 100 % av aksjene i den svenske distributøren Bra Miljöteknik Sverige AB. Med dette oppkjøpet posisjonerer Biovac seg ytterligere som Skandinavias ledende leverandør av små og mellomstore avløpsrenseanlegg

Har du fått pålegg fra kommunen om å utbedre avløpsanlegget ditt?

Blogginnlegg   •   okt 09, 2018 13:17 CEST

Biovac har laget en kort og lettfattelig veiledning til hjelp for de som har fått pålegg fra kommunen om å utbedre avløpsarrangementet sitt mht. utslipp av sanitært avløpsvann

Kina - nok en milepæl for Biovac renseanlegg

Pressemeldinger   •   okt 01, 2018 15:03 CEST

Biovac utvider markedet sitt og leverer i samarbeid med lokal partner sitt første avløpsrenseanlegg til Kina.

Tar høyde for krevende forhold ved fjellets fot

Nyheter   •   okt 01, 2018 13:05 CEST

Biovac har i juni 2018 montert og kjørt i gang nytt avløpsrenseanlegg på Juvasshytta (1800 m.o.h) midt i villeste Jotunheimen. Anlegget bygger på Biovacs velkjente SBR prosess som er spesielt egnet til turistplasser og hytter med varierende belastning. Anlegget kan stå inntil 5-6 måneder uten drift uten at dette går ut over driften. Anlegget er beregnet for ca. 300 personer.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Chief Operating Officer
 • COO
 • Teqrrjnpe.knwirhlhutelwzmsdmenwf@bitiohpvafhc.ujnohz
 • +47 63 86 64 60

 • Pressekontakt
 • Chief Executive Officer
 • CEO
 • Pewattyxerbm.mogelydlqmquiyvstpx@bmyioeqvaiec.qenohl
 • +47 63 86 64 60

Om Biovac Environmental Technology AS

Vi bidrar til en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger

Markedsledende leverandør av vann og avløpsrenseanlegg

Adresse

 • Biovac Environmental Technology AS
 • Farexvegen 19
 • 2016 Frogner
 • Norge